Virtualbox - system w systemie

 • Wyszukaj
  Wyszukaj
 • Zainstaluj
  Zainstaluj
 • Windows w Linukx
  Windows w Linukx
 • Linux w Windows
  Linux w Windows

VirtualBox (obecnie Oracle xVM VirtualBox) jest wirtualną maszyną, która tworzy środowisko uruchomieniowe dla innych programów i systemów operacyjnych pracujących w odizolowanym środowisku. Obsługuje systemy operacyjne: Windows, Linux 2.x, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, OS/2. Dostępne są dwie wersja VirtualBox - o otwartym kodzie źródłowym dostępna w repozytoriach Ubuntu oraz wersja o zamkniętym kodzie źródłowym dostępna w formie paczki instalacyjnej na stronie producenta.

W tym samouczku pokażemy, jak zainstalować sobie VirtualBox w wersji OpenSource. Do tego celu możemy wykorzystać PROGRAMY | Centrum Sterowania | Centrum Oprogramowania. Po uruchomieniu w polu wyszukiwania wpisujemy hasło: virtualbox i po chwili widzimy kilka aplikacji, wśród których mamy nasz poszukiwany element. Klikamy przycisk Instaluj i po chwili mamy zainstalowany program do wirtualizacji.

Jeśli chcecie zobaczyć, jak wewnątrz VirtualBox definiować nowe maszyny wirtualne, to zapraszam do lektury artykułu w serwisie WikiBooks.