Tryb administratora

  • Menu uruchamiające
    Menu uruchamiające
  • Wygląd okna z ostrzeżeniem
    Wygląd okna z ostrzeżeniem
  • Sudo w terminalu
    Sudo w terminalu

Czasami zdarza się, że pewne funkcje systemu wymagają podania przez nas hasła administratora, aby móc autoryzować aplikacje w systemie. To zwiększa bezpieczeństwo działania systemu, ale wymaga od użytkownika znajomości tego hasła (a z tym bywa różnie ;-)

Istnieje również część ustawień w systemie Linux, które musimy wykonać poprzez edycję specjalnych plików konfiguracyjnych (jest to podobne do zmian w rejestrach MS-Windows), to wymaga już większej wiedzy, ale też nie jest niezbędne na co dzień w pracy z systemem. Niemniej jednak w naszym FREE_Desktop dostępne jest możliwość uruchomienia Menadżera plików z uprawnieniami administratora, co pozwala na edycję owych specjalnych plików. Na zdjęciu obok widoczne jest MENU z zaznaczoną pozycją uruchamiającą i efekt, czyli okno.

W trybie tekstowym, jeśli przy poleceniach wymagane są uprawnienia administratora, poprzedzamy je poleceniem:

sudo

Wówczas zostaniemy poproszeni o podanie hasła, a następnie polecenie zostanie wykonane. To również jest widoczne na zdjęciu obok, a więcej informacji o trybie tekstowym znajdziecie w artykule: Dodawanie nowych aplikacji i repozytoriów.